top of page
Search

Polymer Factory publicerar årsredovisning för 2022

Polymer Factory Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2022 nu offentliggjorts.


Årsredovisningen på svenska finns bifogad. Den finns även tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida, www.polymerfactory.com.


‍Årsredovisningen kan beställas per post på adress Polymer Factory Sweden AB (publ), Teknikringen 48, 114 28 Stockholm eller per e-post investor@polymerfactory.com.


För mer information, vänligen kontakta:

Elin Mignérus, CEO

Telefon: +46 (0) 79 300 27 76Årsredovisning 2022 Polymer Factory
.pdf
Download PDF • 13.79MB


Σχόλια


bottom of page